تجارت جهانی روز، فضایی بسیار رقابتی و پیچیده است که حضور مستمر و پایدار در بازارهای هدف را نیازمند تمهید برنامه های مدون و آشنایی کامل با نیازهای بازار هدف و قواعد بازی تجارت می‌سازد. چنین سازوکاری عموماً از توان «بنگاه‌های کوچک و متوسط» خارج است، چرا که این بنگاه‌ها به دلیل ماهیت کوچک خود فاقد دپارتمان مستقل صادرات هستند. بدین شکل «بنگاه های کوچک و متوسط» (و حتی بنگاه‌های بزرگ) برای حضور در بازارهای هدف به استفاده از توان «واسطه‌های صادراتی» روی می‌آورند. این تعامل نیز چون بسته به مورد و مقطعی است، شاید بتواند در نفوذ به بازار هدف موثر باشد ولی ضامن حضور پایدار و مستمر نیست. از این روی نیاز به سازمان‌هایی اقتصادی که بتوانند با رویکرد انتفاعی و در بستر زمان بنگاه‌های کوچک و متوسط را به بازارهای برون مرزی هدایت نمایند، به شدت احساس می‌شد. چنین شد که با گرته‌برداری از الگوهای موفق ژاپن و آلمان، «شرکت‌های مدیریت صادرات» در ایران شناسایی شدند. این شرکت‌ها قبل از تولید محصول با تولیدکننده در تعامل بوده و با مد نظر قراردادن الزامات و سلایق بازار هدف، وی را در تولید محصول قابل رقابت یاری می‌کنند. همچنین در مراحل بعدی کلیه عوامل مربوط به محقق نمودن صادرات، منجمله مطالعات بازار، بازاریابی، مذاکره، عقد قرارداد، تکمیل اسناد صادراتی، نظارت بر حمل، اعتبارسنجی طرف خارجی و حتی حل اختلاف را مدیریت می نمایند.

برای اجرای خدمات مدیریت صادرات شیوه های مختلفی را می توان پیشنهاد نمود. شرکت مدیریت صادرات آلا در حال حاضر دو شیوه « بدون دخالت مستقیم در صادرات» و «با دخالت مستقیم در صادرات» را پیشنهاد می کند و از پیشنهادات مخاطبین محترم نیز استقبال می نماید. گردش کار عمومی هر شیوه در زیر آمده است. نکته مهم آن است «مدیریت صادرات» فقط مشاوره نیست؛ بلکه بخش عمده فعالیت های مدیریت صادرات اجرایی بوده و «مشاوره» بخش کوچکی از آن است.  

تجربه ثابت کرده است که ورود بدون مطالعه به بازارهای برون مرزی، شاید در مقطعی کوتاه امکان پذیر باشد ولی نمی ­تواند متضمن حضور مستمر و پایدار باشد. از سوی دیگر مشاهده می ­شود که بخش قابل توجهی از مطالعات بازار صورت گرفته، جنبه کتابخانه ­ای داشته و نمود عینی و خروجی اجرایی ندارد. این مدیریت صادرات با مد نظر قرار دادن به ­روزترین یافته ­های علمِ بازار و به پشتوانه بیش از یک دهه تجربه خود، شیوه مخصوصی برای مطالعات بازار را توسعه داده که خروجی آن دست یافتن به کانال­ های بازار و اشخاص مهم در بازار هدف است. در این شیوه از مطالعات بازار با تلفیق «مطالعات کتابخانه ­ای» و «بررسی ­های میدانی» بیشترین امکان موفقیت فراهم می­ شود. اهم مراحل یک مطالعه بازار در زیر ارایه شده است، ناگفته نماند که سامانه ذیل بسته به مورد و نظر متقاضی قابل حک و تعدیل است.

اسکرول به بالا