• شناسایی محصول (تعیین دقیق جایگاه کالا یا خدمت در سیستم­ های کد گذاری HS و EBOPS)
  • بررسی میزان عرضه و تقاضای جهانی برای محصول موضوع مطالعه طی 5 سال گذشته
  • شناسایی و ارزیابی مولفه­ های عمومی بازارهای دردسترس Available Markets از نظر دسترسی، وسعت، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ برابری پول ملی با ارزهای بین المللی ، نرخ ریسک اعتباری وعمومی کشور، ارتباطات بانکی و پولی و سایر مولفه­ های اقتصادی
  • ارزیابی بازارهای دردسترس Available Markets از نظر فضای حقوقی و قانونی، شفافیت دیوانی، سیستم مالیاتی و سهولت فضای کسب و کار
  • ارزیابی بازارهای دردسترس Available Markets از نظر میزان واردات و تولید داخلی محصول موضوع مطالعه و تغییرات آن
  • ارزیابی بازارهای دردسترس Available Markets از نظر رقبای حاضر (ملیّت و برند) در بازار­های در دسترس
  • شناسایی بازار(های) هدف و اولویت بندی آنها
  • بررسی میزان تولید، عرضه، تقاضا، واردات و صادرات محصول در بازار هدف و تبیین علل آن و ترسیم روند تقاضا

 

 

اسکرول به بالا